0
Share Code Quản Lý Trường Học - School Management Nulled

Hướng dẫn cài đặt :

Cài đặt mới từ đầu

B1 : Tải code về, upload lên host

B2 : Tạo database, import data

B3 : Chỉnh sửa file application/config/databases.php để sửa data, host, password data

B4 : Chỉnh sửa base_url trong file application/config/config.php

B5 : Xong, chạy website của bạn

B6 : Tài khoản admin mặc định email/password : admin@linkdown.net / LinkDown.Net




Pass : LinkDown.Net
Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

Post a Comment

 
Top