0
Share Code Quản Lý Bệnh Viện - Smart Hospital System Nulled

Hướng dẫn cài đặt :

Cài đặt mới từ đầu

B1 : Tải code về, upload lên host

B2 : Chạy http://domaincuaban.com

B3 : Nhập các thông số username, pass, dataname của Database

B4 : Tạo tài khoản SuperAdmin mặc định

B5 : Ấn Install để hệ thống tự tạo dữ liệu

Pass : LinkDown.Net

Post a Comment

 
Top