2
Share Tool Reg Clone Facebook Verify Email Token Live Trâu 2019

Hướng dẫn sử dụng :

- Giải nén ra được phần mềm và thư mục avatar

- Muốn có avatar thì bạn copy thật nhiều ảnh vào thư mục đó

- Chạy Tool lên, chọn Threads là 12, có thể chọn Add Friend nếu bạn muốn, chọn Avatar, bên cạnh nút Token có hình đồng tiền các bạn ấn vào để chọn đường dẫn đến thư mục Avatar

- Ấn Start để bắt đầu Reg Clone

- Chú ý là nên dùng Dcom của Viettel để Reg, nếu không thì mỗi IP chỉ Reg được 1 lần là sẽ bị Checkpoint

- Có thể dùng các phần mềm đổi IP ví dụ : Safe IP ....

Khi Reg thành công thì Tool sẽ tự tạo file tên là account và token ghi lại Clone được tạo thành công.

Chúc các bạn thành công.

Nếu các bạn muốn Check Live Token thì có thể dùng miễn phí ở đây :
Post a Comment

 
Top