0
Share Code Check Email Phone UID Facebook By Token

Cách sử dụng :

- Upload code lên host

- Chạy web, không cần chỉnh sửa gì cả

- Nhập list UID, mỗi ID 1 dòng

- Nhập 1 Token Full Quyền bất kỳ để quét

- Successful 


- Để có List UID, các bạn có thể có bằng nhiều cách như dùng Code Get UID, hoặc tải miễn phí tại đây List Data UID Facebook Phân Loại Theo Sở Thích

Hoặc các bạn có thể sử dụng online ngay tại đây : Share Code Check Email Phone UID Facebook By Token

Post a Comment

 
Top