0
Share Code Auto Bot Vip Like Facebook Có Active Email Và Cộng Tác Viên

Hướng dẫn sử dụng, cài đặt :

B1 : Tải code về, up load lên host

B2 : Config user, pass, dataname trong file 
_config.php

B4 : Import data

B5 : Chạy site

B6 : Cron các file Core/Cron/... bạn dùng tính năng nào thì cron cái đó

Chú ý : Muốn gửi được email activate tài khoản đăng ký thì host phải cho phép gửi mail mới được !
Post a Comment

 
Top