1

WinSCP là một SFTP, FTP, WebDAV, Amazon S3 và SCP mã nguồn mở miễn phí cho Microsoft Windows. Chức năng chính của nó là chuyển tập tin an toàn giữa máy tính cục bộ và máy tính từ xa. Ngoài ra, WinSCP còn cung cấp chức năng quản lý tập tin cơ bản và chức năng đồng bộ hóa tập tin


Next
Newer Post
Previous
This is the last post.

Post a Comment

 
Top